Mój Prąd — nawet 5000 zł dotacji do instalacji fotowoltaicznych

Program „Mój Prąd” to dofinansowanie o wartości nawet 5000 zł na fotowoltaikę, które w ubiegłych edycjach cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony inwestorów i Klientów indywidualnych. Specjalnie dla Ciebie oferujemy pomoc w przejściu całego procesu związanego z ubieganiem się o dofinansowanie — wystarczy, że posiadasz instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWp!

Czym jest program „Mój Prąd”?

Dofinansowanie „Mój Prąd” jest formą wsparcia dla konsumentów, którzy wytwarzają własną energię. Moc samej instalacji powinna mieścić się w granicach od 2 kWp do 10 kWp, aby właściciel mógł ubiegać się o wsparcie finansowe. Warto zaznaczyć, że w zakres dofinansowania wchodzi nie tylko koszt zakupu urządzeń, ale również montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy mieć status osoby fizycznej wytwarzającej własną energię elektryczną głównie na własne potrzeby i cele mieszkaniowe. Dodatkowo niezbędna jest zawarta kompleksowa umowa z zakładem energetycznym, która reguluje wszelkie aspekty wprowadzania do sieci energii pozyskanej z mikroinstalacji.

Ponadto dofinansowanie obejmuje wyłącznie urządzenia nowe, czyli wyprodukowane nie później niż 2 lata przed montażem. Nie ma możliwości pozyskania wsparcia na rzecz zwiększenia mocy lub remontu instalacji już istniejącej. Jeśli posiadasz więcej niż jedną instalację i chcesz ubiegać się o ich dofinansowanie, zwróć uwagę, że w takim przypadku należy złożyć dwa osobne wnioski.

Jak ubiegać się o udział w programie?

Zanim wypełnisz wniosek do programu „Mój Prąd”, upewnij się, że wszystkie niezbędne wymagania zostały spełnione. Jest to przede wszystkim zakończony projekt instalacji — czyli finalne przyłączenie instalacji do sieci z wcześniejszym sporządzeniem umowy kompleksowej i zamianą licznika na dwukierunkowy. Zależnie od tego, czy składasz wniosek jako osoba fizyczna, czy firma fotowoltaiczna sposób składania papierów może się różnic.

W każdym przypadku jednakże do wniosku należy załączyć fakturę za zakup i montaż instalacji, potwierdzenie zapłaty faktury, dokumenty potwierdzające, że zainstalowany został licznik dwukierunkowy i dane służące do identyfikacji umowy kompleksowej. Po zatwierdzeniu wniosku jego forma zmienia się w umowę o dofinansowanie.

Punkty, na które warto zwrócić uwagę

Zanim wypełnisz wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat jego realizacji:

  • Odbiorca dofinansowania zobowiązany jest, aby wyrazić zgodę na kontrolne inspekcje instalacji w czasie 3 lat od terminu otrzymania dofinansowania;
  • Jeśli wnioskodawca przyjął dofinansowanie z innego źródła lub realizuje instalację fotowoltaiczną w ramach programu innego niż „Mój Prąd” — nie ma możliwości ponownego otrzymania wsparcia;
  • W ramach programu wnioskodawca otrzymuje zwrot o wartości do 50% kosztów inwestycji, ponadto dotacja zwolniona jest z podatku PIT;
  • Istnieje możliwość, że zakres dotacji zostanie poszerzony o inne ekorozwiązania, które są kompatybilne z fotowoltaiką.

Chcesz uzyskać dofinansowanie szybko i bez żadnych przeszkód? Wypełnij formularz kontaktowy.