Ulga podatkowa ponad 50 tys. zł na fotowoltaikę dla osób fizycznych

Dla wielu podatników ulgi termomodernizacyjne to idealny sposób na czerpanie zarówno korzyści finansowych, jak i wprowadzenie do swojego gospodarstwa domowego ekologicznych urządzeń przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Ulga podatkowa funkcjonująca od 2019 roku pozwala na odliczenie nawet 53 tys. zł!

Kto może ubiegać się o ulgę podatkową?

Przede wszystkim oferta skierowana jest dla podatników podatku PIT, którzy figurują jako właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki uprawniające do ubiegania się o ulgę podatkową. W pojęcie mieszkań wchodzą przede wszystkim budynki wolnostojące, obiekty bliźniacze, szeregowe, a także mieszkania grupowe.

Oprócz tego podatek PIT musi być opłacany według skali podatkowej — obejmującej zarówno stawki 18%, jak i 32%, a także stawki podatku liniowego o wysokości 19%. Grupa obejmuje również podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jakie wydatki liczą się do ulgi podatkowej?

Ulga podatkowa, której wartość może osiągnąć maksymalnie 53 tys. zł, obejmuje wiele materiałów i urządzeń budowlanych, a także usług. Warto zwrócić uwagę, że osoba fizyczna może ubiegać się nie tylko o ulgę podatkową, ale także dotacje na instalację fotowoltaiczną z programu „Mój Prąd”.

Wśród usług termomodernizacyjnych wyróżnia się przede wszystkim:

 • ulgę za materiały budowlane — zwykle są to materiały do docieplenia płyt balkonowych, fundamentów lub przegród budowlanych; mogą także być elementem systemu dociepleń lub zabezpieczeniem przed wilgocią,
 • urządzenia — różnego rodzaju zbiorniki na gaz i olej, węzły cieplne z programatorem temperatury, przyłącze do sieci gazowej lub ciepłowniczej, kotły gazowe i olejowe, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne,
 • składowe instalacji — dotyczą przede wszystkim instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody użytkowej i systemu ogrzewania elektrycznego. Oprócz tego ulgę podatkową można uzyskać również na systemy wentylacji mechanicznej bazującej na odzyskiwaniu samego ciepła lub ciepła i chłodu.

Do ulgi podatkowej zalicza się także:

 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prac termomodernizacyjnych,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe,
 • montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła,
 • równoważenie hydrauliczne i regulacja instalacji,
 • audyt energetyczny przed przystąpieniem do termomodernizacji,
 • analiza termograficzna budynku,
 • montaż kotła gazowego i olejowego kondensacyjnego.

Ile wynosi ulga od podatku?

Ulga podatkowa termomodernizacyjna zakłada, że czas przedsięwzięcia będzie wynosić maksymalnie 3 lata. W tym czasie podatnik może odliczyć od dochodu wydatki, których maksymalna wartość nie może wynosić więcej niż 53 tys. zł. W przypadku gdy odliczona kwota nie pokrywa się w rocznym dochodzie podatnika — ma on możliwość kontynuowania odliczeń, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.